AKTUELT

Tilføj din overskrift her

Maj 2022

3. maj

Rundede vi de 90 år. Her kan i læse den fine artikel fra Ugeavisen i går.


FJERRING A/S ønsker vores gode kollega, Morten Anthony Andreasen, tillykke med, at han er blevet certificeret statiker til konstruktionsklasse 2.

Som certificeret statiker kan Morten nu deltage i projektering og kontrol af byggeprojekter med henblik på at dokumentere, at de tekniske forhold på det statiske område overholder bygningsreglementet. Formålet er at sikre kvalitet og sikkerhed ved konstruktioner og ændringer i konstruktioner af bygninger.

Det sikrer en smidigere og hurtigere teknisk sagsbehandling af vores konstruktionsarbejder.


Tilføj din overskrift her

April 2021

BILTEMA, NYE VAREHUSE I THISTED OG HERNING

FJERRING A/S er valgt som ingeniør ifm. opførelsen af Biltema i både Thisted og Herning. To varehuse på hhv. 7617 og 7642 m². Bygningerne indeholder i hovedtræk et stort salgslokale, en café, kundetoiletter, lager, administrations- og personalefaciliteter og i kælderen et stort sprinklerreservoir.

Bygningerne er udformet som høje halbygninger med facader og bærende vægge i betonelementer. Tagkonstruktionen udføres i kombination af TT-elementer og ståltrapezplader. Bygningerne opvarmes via jordvarmeanlæg med lodrette boringer og der etableres solcelleanlæg på tage.

Base Erhverv A/S er totalentreprenør på opgaven

Bygherre: Biltema Real Estate Denmark A/S

Januar 2021

VELKOMMEN

Vi er igen blevet til flere. Vi ansatte pr. 1. december 2020 Arne Dybdahl og Morten Anthony Andreasen. Både Arne og Morten er konstruktionsingeniører med mange års erfaring i bagagen.

Vi har pr. 1. januar 2021 ansat Lauritz Lund Tietze som anlægsingeniør. Lauritz kommer med stor erfaring fra entreprenørbranchen.

Tillige har vi ansat William Roth som Teknisk designer elev og Mikkel Heramb som VVS-installatør, praktikant.

Vi glæder os og siger velkommen til alle.

November 2020

BYGGESKADEFONDEN

FJERRING A/S har sammen med tnt arkitekter a/s vundet Byggeskadefondens nye rammeaftale i både region Sjælland og i region Hovedstaden.

Rammeaftalen løber over 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

Byggeskadefonden gennemfører årligt ca. 250 eftersyn i de to regioner.

August 2020

BØRNEHAVEN FIRKLØVEREN I SLAGELSE

FJERRING A/S er valgt som totalrådgiver på etape II, udvidelse af børneinstitutionen Firkløveren på Skanderborgvej i Slagelse. 1ste etape blev taget i brug i foråret i år og udvidelsen skal stå færdig i første kvartal 2022.

Udvidelsen af børneinstitutionen er på små 1200 m². De fire eksisterende pavilloner nedrives. Arkitekt på projektet er Arkidesign ApS

Bygherre: Slagelse Kommune

 August 2020

VELKOMMEN

Vi er igen blevet til flere. Vi har pr 1. august ansat bygningskonstruktør Jan Udengaard. Jan skal hjælpe os med de mange opgaver i bygningsafdelingen. Vi glæder os og siger velkommen.

Marts 2020

OLLERUP MASKINFABRIK A/S

For Ollerup Maskinfabrik A/S er FJERRING A/S godt i gang med projekteringen af en større udvidelse for at gøre plads til en stor fornyelse i maskinparken. Vesti Olsen A/S er valgt som hovedentreprenør.

Bygherre: 

Februar 2020

SLAGELSE HALLEN

For Slagelse Hallen skal FJERRING A/S projektere og udbyde en tiltrængt facaderenovering. Eksisterende stålplader demonteres og beklædes med eternit i farven flint. Alle vinduespartier i gavl udskiftes og eksisterende filtsede facader og betonsøjler malerbehandles.

Bygherre: Slagelse Hallen

Januar 2020

COLOPLAST-GRUNDEN

FJERRING A/S har opstartet projekteringen af ca. 320 boliger, 1500 m² erhverv, inkl. vej- og stianlæg på den gamle Coloplast grund i Espergærde. Husene opføres som karrébebyggelse, rækkehuse og punkthuse i op til 5 etager.

Bygherre: Fischer Ejendomme

 Januar 2020

VELKOMMEN

FJERRING A/S har ansat to nye tekniske assistenter til bygningsafdelingen, Heidi Pedersen og Annika Søborg Bech. Begge har mange års erhvervserfaring i rådgiverbranchen. Vi glæder os og siger velkommen til begge.

November 2019

KABELDEPOTET I KORSØR

FJERRING A/S  skal i samarbejdet med arkitektfirmaet John Veje A/S projektere renoveringen af Kabeldepotet i Korsør. 

Kabeldepotet er en bevaringsværdig ejendom i kategori 3 beliggende på Fæstningsområdet i Korsør, som er et fredet område. Kabeldepotet er lejet ud til Foreningen Kunstnerværkstedet Kabeldepotet.

Bygherre: Slagelse Kommune

November 2019

VELKOMMEN

Mikkel K. Andersen er pr. 1. november ansat som bygningkonstruktørpraktikant hos FJERRING A/S. Mikkel er praktikant frem til sommerferien. Herefter står den på afgangsprojekt. Velkommen til Mikkel.

Oktober 2019

SUNDHEDSHUSET I SLAGELSE

For Slagelse Kommune skal FJERRING A/S i samarbejde med arkitektfirmaet aNNeKS aps projektere ombygningen/renoveringen af Ingemannsvej 61 til et nyt Sundhedshus. 

Sundhedshuset er på ca. 2800 m2 inkl. 300 m2 kælderareal. Sundhedshuset skal primært anvendes til lægeklinikker og andre sundhedsaktører.

Bygherre: Slagelse Kommune

Oktober 2019

VELKOMMEN

FJERRING A/S har ansat endnu en konstruktionsingeniør til bygningsafdelingen, Diplomingeniør Allan Olesen. Allan har flere års erhvervserfaring i rådgiverbranchen. Vi glæder os til samarbejdet og siger velkommen til Allan.

September 2019

VELKOMMEN

FJERRING A/S har ansat to nye konstruktionsingeniører til bygningsafdelingen. Civilingeniør Janne Løk Goldschmidt Valentin og Diplomingeniør Niels Hauge Harnvig Illum. Begge har flere års erhvervserfaring i rådgiverbranchen. Vi glæder os og siger velkommen til begge.

September 2019

VED LUNDEN

FJERRING A/S har opstartet projekteringen af 268 boliger inkl. vej- og stianlæg i Odense. Huse opføres som både fritliggende- og rækkehuse. Opførelse sker i flere etaper.

Bygherre: Fischer Ejendomme

August 2019

SKOVSBO

Byggemodningen i Skovsbo, etape 2, er opstartet. Byggemodningen i Skovsbo består af flere etaper med etablering af ledninger, veje, stier og beplantning.

Bebyggelsen er planlagt med det formål at sikre, at al regnvand ledes gennem åbne render gennem og væk for området, for at imødekomme fremtidens klimaudfordringer med store skybrud og dermed risiko for oversvømmelse i
gader og boliger.

Arbejdet udføres for Roskilde Kommune

August 2019

SKOVBRYNET

Udførelses af arbejdet på Skovbrynet er opstartet. Arbejdet omfatter byggemodning af området Skovbrynet, som er en del af et større område. 

Det netop opstartede område omfatter byggemodning af 26 byggegrunde i varierende størrelse.

Bygherre: Bijob ApS 

Maj 2019

NY ETAGEEJENDOM

FJERRING A/S opstarter sammen med Arkitektfirmaet Arkidesign ApS projekteringen af ny etageejendom i Vamdrup – i alt 13 lejligheder. 

Bygningen opføres traditionelt i betonelementer med formur i tegl og røde vingetegl på tag.

Bygherre: Vamdrup Boligselskab

Maj 2019

GOLFPARKEN

Golfparken er beliggende ved Nykøbing Landevej, Sorøvej og golfbanen. 

Opgaven omfatter byggemodning af 23 dobbelthuse (46 boliger). Adgang til området sker fra Nykøbing Landevej, hvor der desuden skal etableres en ny venstresvingbane og cykelsti. Langs områdets afgrænsning mod hhv. bebyggelse mod øst og Nykøbing Landevej mod vest etableres nye støjvolde.

Arbejderne udføres for Scheel Byg A/S

April 2019

SOLCELLEANLÆG

Arbejdet med opsætning af solcelleanlæg på 12 af Slagelse Kommunes ejendomme er netop afsluttet. Som en del af klimaplanen ønskede Slagelse Kommune at etablerer vedvarende energianlæg/solcelleanlæg i de kommunale bygninger primært skole og daginstitutioner. De installerede solcellepaneler er alle monokrystallinske med effekter fra 6 – 50 kWp.

Bygherre: Slagelse Kommune

Februar 2019

HERUP SKOLE

Herup Skole i Vanløse blev afleveret med et godt resultat. Kbh`s Kommune var bygherre ved ombygning, udvidelse og helhedsrenovering af Herup Skole i Vanløse. Skolen blev ombygget til specialskole for børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Samlet set er der 80 elever på skolen fordelt på 12 klasser fra 0. til 10. klasse. 

Personalet udgør ca. 100 personer fordelt på lærere, pædagoger, terapeuter m.fl. Skolebygningen består nu af 2 fløje i 2 etager med flere forskudte niveauer og med et etageareal på ca. 3.000 m2. Skolen blev ydermere udvidet med en ny bygning på 1.020 m2.

Bygherre: Købenshavns Kommune

December 2018

SKOVLUNDEN

FJERRING A/S vinder med Georg Berg A/S og arkitektfirmaet HS A/S totalentreprise med opførelse af 22 seniorboliger på Skovbrynet i Slagelse Nordby.

Bygherre: Slagelse Boligselskab

Juni 2018

SØLVGADE- OG KLERKEGADE SKOLER

I samarbejde med CASA Arkitekter A/S og Landskabsarkitekterne Roskilde ApS skal FJERRING A/S projektere ombygningerne af tilhørende bygninger til Sølvgades Skole i København. 

Skolerne er placeret i det indre København. Projektet omfatter ombygning af ældre bygningsmasse samt opførelse ny SFO, i alt ca. 3.500 m².

Bygherre: Københavns Kommune

 Januar 2020

VELKOMMEN

FJERRING A/S har ansat to nye tekniske assistenter til bygningsafdelingen, Heidi Pedersen og Annika Søborg Bech. Begge har mange års erhvervserfaring i rådgiverbranchen. Vi glæder os og siger velkommen til begge.