REFERENCER - ANLÆGSARBEJDER

SK VARME A/S, SLAGELSE

Etablering af fjernvarmesystem for 229 boliger i Slagelse by ifm. konvertering fra gas til fjernvarme.

 

Opgaven bestod i at etablere fjernvarmesystem i veje og stier samt konvertering af de enkelte boliger og installation af fjernvarmeunits.

Anlægssum: 9 mio. kr. – Byggeperiode: 2013

BYGGEMODNING - ENGDRAGET, SLAGELSE

Opgaven omfatter etablering af 540 meter boligveje samt regn og spildevandskloakering i forbindelse med byggemodning af nyt boligområde.

FJERRING A/S har udarbejdet skitse- og detailprojekt, samt forestået tilsyn og byggeledelse i udførelsesperioden.

Bygherre: Slagelse Boligselskab

 Anlægssum: 14 mio. kr. – Byggeperiode: 2018 – 2019

 

ERHVERVSBYGGEMODNING - ENERGIPARKEN, KORSØR

Entreprisen har omfattet etablering af adgangsveje til nyt industriområde fra eksisterende rundkørsel. Industriområdet omfatter flere etaper, hvor FJERRING A/S har projekteret den første etape og er i gang med, at planlægge de fremtidige etaper. Arbejder blev udført for Slagelse Kommune, Center for Drift og Anlæg og hvor Vejdirektoratet (VD) var vejmyndighed på en del af projektet. 

Opgaven blev projekteret iht. gældende normer og vejregler. FJERRING har under hele projektering- og udførelsesfasen været i tæt dialog med VD, hvor trafiksikkerheden har været et fokuspunkt.

Bygherre: Slagelse Kommune                                      

Anlægssum: 4,7 mio. kr. – Byggeperiode: 2016 – 2018

BYFORNYELSE - SOLENS PLADS, KORSØR

FJERRING A/S var totalrådgiver i forbindelse med ideoplæg, programmering, projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn ifm. etablering, renovering og ombygning af dele af parkeringspladsen i Korsør Bymidte. Projektarealet var på 4300 m². 

Bygherre: Slagelse Kommune                                              

Anlægssum: 12,0 mio. kr. – Byggeperiode: 2016 – 2018

DOBBELTRETTET CYKELSTI FRA SLAGELSE TIL VEMMELEV

For Slagelse Kommune udfører FJERRING A/S skitse- og detailprojekt vedr. en ny 5 km lang cykelstiforbindelse mellem Slagelse og Vemmelev.

Der er indarbejdet krydsningspunkter med støttepunkter i projektet, ligesom projektet omfatter krydsning af motorvejsramper.

Der er desuden beregnet dimensioner på afvandingssystemet, som består af åbne grøfter i kombination med rørlagte strækninger.

Bygherre: Slagelse Kommune                                                

Anlægssum: 19,0 mio. kr. – Byggeperiode: 2019 – 2020

FODBOLDBANE KUNSTGRÆSBANE I VEMMELEV

Ny kunstgræsbane.

Opgaven omfatter rådgivning i forbindelse med projektering af en 3. generations FIFA 2 Star 11 mands kunstgræsbane inkl. afvanding, belysning og diverse bane udstyr.

Banerne er opbygget med traditionelt drænsystem tilkoblet til eksisterende hoveddræn system.

Bygherre: Slagelse Kommune                                                

Anlægssum: 4,0 mio. kr. –  Byggeperiode: 2014 – 2015

BYGGEMODNING SKOUSBO, VIBY SJÆLLAND

Byggemodning af ca. 220 byggegrunde fordelt over 12 hektar i Roskilde Kommune blev udført i perioden 2017-2018 under tæt samarbejde med byggeherre, landskabsarkitekter, arkitekter og forsyningsselskaber.

Projektet omfatter traditionelle byggemodningsarbejder, herunder projektering af forsyningsledninger, veje og stier samt dimensionering af spilde- og regnvandsnettet ydermere også LAR-løsninger.

LAR-løsninger omfatter etablering af vandrender, regnbede, permeable belægninger m.m.

Bygherre: Roskilde Kommune                                               

Anlægssum: 30,2 mio. kr.- Byggeperiode: 2017 – 2020