BYGGERI

BÆRENDE KONSTRUKTIONER

FJERRING A/S projekterer bærende konstruktioner i mange sammenhænge, som f.eks.:

 

• Led i projektering af nybygninger i samarbejde med arkitekter

• Led i projektering af ombygning og stabilisering af eksisterende bygninger

• Støtte for produktionsvirksomheders fabrikation af byggekomponenter

• Supplement til typehusbyggeri, f.eks. funderingsprojekter og lignende

• Projekterende af industrianlæg

 

Vi råder over moderne ajourførte statikprogrammer og vores statikere behersker alle relevante områder inden for byggeri.

VVS - INSTALLATIONER

FJERRING A/S projekterer alle former for installationer blandt andet:

 

• Varmeanlæg, herunder kedelinstallationer og fjernvarmeanlæg

• Brugsvandsanlæg

• Ventilationsanlæg

• Trykluftanlæg

• Køleanlæg

 

 

Til alle røranlæg, fjernvarmeanlæg, kedelcentraler mm. vendes tilhørende edb-programmer.

EL - INSTALLATIONER.

FJERRING A/S yder rådgivning og forestår projektering af el-installationer ved alle former for byggeri samt ved industri og procesanlæg.  El-projekteringen omfatter udover traditionelle stærkstrømsinstallationer for lys og kraft også svagstrømsinstallationer som:

 

• CTS-anlæg

• ABA-anlæg

• ADK-anlæg

• ITV-anlæg

• EDB-kabling

 

Ved planlægning og projektering af energisparende foranstaltninger sker gennemførelse heraf i et samarbejde mellem vores VVS- og el-ingeniører.