REFERENCER - SKOLER

HERUP SKOLE, VANLØSE

Københavns Kommune var bygherre ved ombygning, udvidelse og helhedsrenovering af Frederiksgård  Skole i Vanløse. Skolen blev ombygget til specialskole for børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

 

Skolebygningen består nu af 2 fløje i 2 etager med flere forskudte niveauer og med et etageareal på ca. 3.000 m2. 

Skolen blev ydermere udvidet med en ny bygning på 1.020 m2.

Anlægssum: 70 mio. kr.- Byggeperiode: 2017 – 2019

SLAGELSE GYMNASIUM

Tilbygning af klasselokaler, grupperum, samlingssal samt ny administration. Eksist. faglokaler ombygget.

Anlægssum: 3 mio. kr. –  Byggeperiode: 2016

DIGTERVEJENS SKOLE, NÆSTVED KOMMUNE

Digtervejens skole, tilbygning  af 9 nye klasselokaler beliggende i 3 fløje med en central fællesbygning som indeholder køkken, garderobe og  toiletter.

Anlægssum: 3 mio. kr.- Byggeperiode: 2016