ANLÆG

FJERRING A/S PROJEKTERER ALLE FORMER FOR ANLÆGSARBEJDER:​

• Vejanlæg herunder rundkørsler

• Byggemodninger

• Kloakanlæg med tilhørende pumpestationer

• Kloak renoveringsopgaver

• Regnvands- og spildevandsbassiner

• Tryksatte afløbssystemer i det åbne land

• Renovering af eksisterende renseanlæg

FJERRING A/S projekterer på digitale grundlag, gerne GIS, og sørger samtidig for, at lovgivningen om jordforurening bliver overholdt.