ENERGI

BLOWERDOOR (TÆTHEDSPRØVE)

I henhold til Bygningsreglementet skal der foretages tæthedsprøver af nybygninger. FJERRING A/S har udstyr, der opfylder kravene til måling og lokalisering af utætheder i konstruktionerne. Trykprøven udføres ved at monteres en fleksibel dør med ventilator (Blowerdoor) i en af bygningens udvendige døre, og denne tilkobles en PC, der måler lufttætheden. 

Det er så muligt at sætte bygningen i over- eller undertryk og derved påvise, hvor tæt/utæt bygningen er. Termografering udføres med et specielt infrarødt kamera, der kan registrere de infrarøde varmestråler alle objekter afgiver. Det vil i de fleste tilfælde være muligt, at observere om eventuelle lave overfladetemperaturer skyldes kuldebroer eller utætte konstruktioner.

Kombinationen af tæthedsprøvning og termografering giver således et godt grundlag for at udpege eventuelle utætheder i bygningen. De to værktøjer kan selvfølgelig også anvendes uafhængigt af hinanden. 

 

VARMEREGNSKABER

FJERRING A/S har en separat afdeling, som udfører varmeregnskab for såvel boligselskaber som private bygningsejere. Energi er dyrt at købe, og derfor er det vigtigt, at afregningen er retfærdig og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi udfører fordelingsregnskab for varme- og brugsvandsanlæg. Der anvendes moderne elektroniske målere med fjernaflæsning.

Fordelene ved at anvende elektroniske målere er, at man ikke behøver adgang til lejemålene, da det hele foregår udefra. Aflæsningen foregår med et passende antal aflæsere, så arbejdet foretages hurtigt, og så tidsfrister for aflæsninger overholdes. Vi fremsender gerne et uforpligtende tilbud på udførelse af varmeregnskab.

ENERGIMÆRKNING

I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning samt regelmæssigt hvert 10. år. Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning. 

FJERRING A/S er certificeret på området og har energikonsulenter, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallationer m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. 

Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregningen. Mærkeskalaen går fra A til G og svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.