REFERENCER - ERHVERV

FRESE A/S, SLAGELSE

Ombygning af kontor- og mødelokaler samt nye procesventilationsanlæg på armaturfabrikken Frese A/S.

Anlægssum:  8 mio. kr.- Byggeperiode:  2015 – 2016

KRÆFTENS BEKÆMPELSE, KØBENHAVN

Ombygning og tilbygning af 2100 m² kontorer og mødelokaler samt ny kantine med tilhørende produktionskøkken.

Anlægssum:  50 mio. kr. –  Byggeperiode:  2015 – 2016

ZBC SELANDIA, SLAGELSE

FJERRING A/S opstarter sammen med Arkitektfirmaet Arkidesign ApS projekteringen af ny etageejendom i Vamdrup – i alt 13 lejligheder. 

Bygningen opføres traditionelt i betonelementer med formur i tegl og røde vingetegl på tag.

Anlægssum:  3 mio. kr – Byggeperiode:  2016

MATERIALEGÅRD, KALUNDBORG KOMMUNE

Opførelse af ny materielgård bestående af administrationsbygning, service- og værksstedsbygning samt garagebygning

Anlægssum:  25 mio. kr. –  Byggeperiode:  2012

SYDBANK, SLAGELSE

Opførelse af nyt regionskontor og bankfilial for Sydbank i Slagelse. I alt ca. 4000 m2 fordelt på 4 plan inkl. parkeringskælder.

Anlægssum:  50 mio. kr. –  Byggeperiode:  2013