OM FJERRING A/S

FJERRING A/S, cvr nr. 75862717, blev grundlagt i 1932. Det var civilingeniør Helge Julius Petersen, der i sin tid etablerede den rådgivende ingeniørvirksomhed i Slagelse. Firmaet fik i 1939 navnet H. Jul. FJERRING A/S, idet familienavnet Petersen blev ændret til FJERRING. Gennem alle årene har FJERRING A/S aktivt fulgt med udviklingen i branchen. I starten var projekterne som oftest indretning af kedelrum og centralvarmeanlæg i bygninger på Vestsjælland.

Men hurtigt udvidede opgaverne sig til også at omfatte projektering af sanitære og elektriske anlæg for diverse offentlige institutioner. I krigsårene var der begrænset aktivitet i firmaet, men umiddelbart efter krigens afslutning kom der igen gang i projekterne. Da begyndte de første almennyttige boligselskaber at dukke op i Vestsjælland, og H. Jul. FJERRING fik til opgave at løse problemer med fundering af huse og med etablering af kloak og sanitære installationer. Mere spændende opgaver kom til, da firmaet i nært samarbejde med arkitekterne bag de nyekomplekser fik mulighed for at være rådgiver på ingeniørarbejderne med hensyn til vejanlæg, kloak, bærende konstruktioner, sanitet og varme.

Firmaet havde i 21 år kontor og tegnestue i Stenstuegården. Hurtigt voksede firmaet og via Bjergbygade 30 flyttede man i 1968 til Korsgade 1.

Ingeniør Fjerring døde i 1967. Firmaet blev omdannet til et aktieselskab med Verner Lyst som formand og Anders Ebbesen som direktionsmedlem. Også mængden af opgaver voksede. Byggemodningsopgaver kom til for både parcelhuskvarterer og erhvervsmæssige bebyggelser. Fx deltog H. Jul. FJERRING A/S i den store bygningsmæssige ekspansion, som Kongskilde Maskinfabrik kom ind i. Og firmaet var med til at rejse mange nye fabrikshaller og en kontorbygning for Labofa i Skælskør.

Den 1. juli 1984 indtrådte Richard Sørensen og Flemming Mogensen som direktører for H. Jul. Fjerring A/S. I deres direktørtid blev der bygget mange boliger i samarbejde med byens boligselskaber og firmaet deltog i opgaver i det tidligere Østtyskland og i Litauen. Navnet H. Jul. FJERRING A/S blev i perioden reduceret til FJERRING A/S. Den første juli 2005 overgav de ledelsen til Arne Andersen og Alex Dreijer. Gennem årene har FJERRING A/S projekteret ingeniørarbejderne i de fleste skolebyggerier i Slagelse Kommune, fx Møllegårdsskolen, Nørrevangsskolen, Marievangsskolen, Søndermarksskolen mfl. 

Vi er stolte af at deltage i så mange lokale projekter, da vi lægger stor vægt på det lokale engagement. Alt i alt har vi deltaget i mange spændende projekter og har som firma hele tiden været under udvikling forårsaget af lyst og ægte engagement. Fra at være en enkeltmandsvirksomhed i 30erne til et mellemstort aktieselskab her i det 21. århundrede har FJERRING A/S udviklet sine kompetenceområder. Det startede med enkle projekteringsopgaver, hvor vi som rådgivende ingeniører bistod arkitekt og bygherre inden for mindre områder til i dag, hvor vi også fungerer som bygherres uafhængige ingeniørkonsulent inden for alle områder af bygge- og anlægsbranchen og desuden fungerer som totalrådgiver.

FAKTA OM FJERRING

• FJERRING A/S opererer på hele Sjælland og øerne

• Vi yder alle former for rådgivning i forbindelse med bygge-, anlægs- og energiopgaver for såvel offentlige som private bygherrer

• Vi udarbejder vand- og varmeregnskaber for såvel boligselskaber som private bygningsejere

• Ejerkredsen består i dag af Christian Ninn-Hansen og Frank Jensen

• FJERRING A/S beskæftiger 26 medarbejdere og hvor alle ingeniørspecialer er repræsenteret

• FJERRING A/S kvalitetssikre alle opgaver, således der opnås en høj og ensartet standard i projekteringen

• Vi er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TECH SAM Gruppen